Tesla-Coil

Nikola tesla

(* 10. júl 1856 – † 7. január 1943)
bol americký fyzik srbského pôvodu, vynálezca a konštruktér elektrických strojov a prístrojov. Na jeho počesť je pomenovaná jednotka merania magnetickej indukcie – tesla (T) a takisto aj tento prístroj - Teslov transformátor.

Po jeho verejnom predvedení bezdrôtovej telekomunikácie v roku 1893 a po výhre v tzv. "Súťaž prúdov" bol široko rešpektovaný ako elektrotechnický inžinier v Amerike. Mnoho z jeho predošlej práce zaviedlo moderné elektrotechnické inžinierstvo a mnoho jeho objavov malo základný význam. Neskôr bol uznaný ako vynálezca rádia. Pretože sa nikdy veľmi nesústredil na financie, Tesla umrel ako vačšina naozaj geniálnych vynálezcov chudobný a zabudnutý vo veku 86 rokov.

tesla mal 112 patentov, z toho iba jeden mu zamietli. V knihe Muž mimo čas (Man out of time) sa píše že niekoľko patentov bolo stratených a históriou zabudnutých, a niekoľko zhabali FBI.

Teslov transformátor

Je vysokofrekvenčný rezonančný transformátor pozostávajúci z dvoch-troch častí. Tesla ho vytvoril pre experimenty s bleskami, fluorescenčnosťou, x-žiarením (röntgen), elektroteriapia, and bezdrôtový prenos a transformácia elektrickej energie.
na obrázku najzákladnejší teslov transformátor:

Základom je zdroj vysokého napätia (vačšinou MOT transformátor z mikrovlnky, z neónky, zo staršej kopírky alebo z ČBTV), ktoré cez cievku nabije kondenzátor/y na vysoké napätie, po napätie kým nepreskočí iskra mezi iskriskom, a tým sa uzavrie obvod a kondenzátor sa vybije cez primár TC. Na sekundári sa napätie znásobí a výsledkom sú nádherné iskry. Primár má od 5-50 závitov, sekundár od 1000 po 50 000.

Kondenzátor je na toľko KV aká veľká je medzera v iskrisku v mm + 20% rezerva. Teda ak iskrisko má 1mm kond sa volí aspoň na 1.2KV. Primár by mal byť čo najhrubší aa prívody čo najkratšie, sekundár čo najzávitnejší.Copyright© Stanke 2008
Voľby |