Boa constrictor - Veľhad kráľovský

Všeobecné info

Veľhad královský nie je jedovatý. Korisť usmrcuje udusením. Ovinie sa okolo nej tak pevne,že jej nedovolí dýchať. Hojne rozširené predstavy o tom,že jej rozdrví kosti,sú však mylné. Veľhady patria medzi šesť najväčších hadov na svete. Žijú v rozmanitých prostrediach od púští až po husté lesy, čomu je prispôsobená aj ich kresba a od čoho rozlišujeme poddruhy. Ich kresba je premenlivá,vždy sú však dobre maskované. Lovia prevažne vtáky a cicavce, niekedy aj domáce zvieratá na farmách. Sú živorodé čo znamená že mláďatá sa rodi živé asi 30-50cm dlhé. Dorastá do dĺžky až 3 metre (mylné informácie vravia o 5m dĺžky) a hmotnosti do 30kg. Dožíva sa v zajatí 20-30 rokov, dospelému hadovi stačí králik mesačne. Sú veľmi kľudnej povahy hryzúu len v prípade nebezpečia (keď sa zvliekajú a skrz mliečne oči veľmi slabo vidia) prípadne keď sú vyhladované. Pri zvleku najprv oddelí starú pokožku od novej mliečnou tekutinou (zblednutie kože, zakalenie očí) čo trvá pár dní, had vtedy neprijíma potravu, vyhľadáva úkryty, asi ďen pred zvlekom sa mlieč stratí a had sa začne otierať a kožu zvlieka vcelku ako pančuchu. Veľhady sa radi vyhrievajú pri teplotách do 35°C v noci pri poklese o 5-10°C. Teplota by šak nemala klesnúť pod 20°C. Pri rozmnožovaní je dobré hada zazimovať pricom po "zime" sa rád pári. Potravu prijímajú prakticky okamžite po vložení tej nejakej myši do terária a majú skôr sklony k obezite.

Môj constrictor

Narodil sa Júl-2009, ku dňu 10.10.2009 meria 60cm a chystá sa zvliekať.

Fotky mojho krásavca

na ponku


rukoplaz (ruka môjho otca)


na stole s pozou, vyzerá hrôzostrašne ale iba sa snaží zistiť čo sa deje


prvá myš čo som mu dal (nie úplne veľká, hovorí sa im "skákavka")


terárko


kúpanie


IT technik


druhá, už dospelá myš


po akte
Copyright© Stanke 2008
Voľby |